Najwcześniejsze wzmianki o Ostrowitem pochodzą z 1414 roku i dotyczą szkód, jakie poniosła osada podczas wojny polsko-krzyżackiej. W czasie tych tzw. „ wojen głodowych” według rejestru szkód z 1414 roku straty mieszkańców obliczono na 2000 grzywien, a kościoła na 300 grzywien. W tym czasie został odnotowany w źródłach pleban Mikołaj. Dobra ostrowickie należały w omawianym okresie czasie do komturstwa brodnickiego (1414 r.), następnie do komturstwa pokrzywieńskiego (1423-1424 r.),a później radzyńskiego.